Bedrift

Innen bedringsmarkedet kan vi tilby installasjoner på følgende bygg:

Tørke-/vedlikeholdsanlegg for fiskeindustri
Flyte og landinnstallasjoner i oppdrettsnæringen
Skoler/barnehager (typisk garderrobeanlegg, kjellere, tørkerom etc)
Lagerrom/haller/fabrikk
Ishaller
Verksteder
Fjøs
Stallanlegg
Kirker/museum/arkiv
Byggtørking av bygg i oppføringsfase

Ved akutte behov ved f.eks lekkasjer eller annet kan avfuktere leies ut.

Kontaktinformasjon

Adresse: Fjelltunvegen 21, 5303 Follese

Tlf.: 406 21 776
Epost: post@torrbolig.no

Kontaktskjema