Ofte stilte spørsmål

Hva er vanlige årsaker til fukt i hus og hjem?

 • Dårlig drenering av kjeller eller etasjedel under terreng
 • Manglende eller ødelagte membraner (i våtrom eller mot dreneringen på yttervegg for kjeller eller etasjedel under terreng)
 • Kondens på (kald) yttervegg og først bak tunge møbler, bilder etc. (OBS dette på soverom der hver person avgir ca 40 g vann pr time)
 • For dårlig luftskifte i forhold til fuktkilder (våtrom, overbefolkning (NB klasserom), klestørk etc.)
 • Kondens på grunn av feil tak- og himlingskonstruksjon
 • Kondens av andre årsaker
 • Manglende avfukting i kjeller
 • Feil konstruksjon av krypkjeller
 • Manglende tildekking av materialer i fuktig vær
 • Ufullstendig sanering av fuktet materiale etter lekkasjer etter oversvømmelser
 • Hastverk og slurv i byggeprosessen

kan jeg bruke varme for å fjerne fukt?

Bruk av mye varme for å tørke et bygg, enten etter vannskade eller ved byggavfukting, kan være helseskadelig. Varme og fuktighet gir grobunn for rask oppblomstring av muggsopp.

Kan man bli syk av fukt?

Fukt i seg selv er ikke farlig. Vi drikker vann, og dusjer i vann opp til flere ganger for uken.

Men fukt på feil plass kan gi uheldige konsekvenser i form av dårlig inneklima og skader på bygningsdeler.

Fukt gjør oss syke

Nordmenn har mer allergier og luftveisproblemer enn noen gang før. Fuktige boliger, skoler og kontorbygg har mye av skylden. Ifølge overlege Jan Vilhelm Bakke, ved Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland sykehus, er spesielt barn og unge eksponert for allergiske luftveisproblemer og irritasjon som følge av fuktige bygg.

Ta fukten på alvor!

Fukt og fuktskader regnes blant de mest alvorlige risikofaktorene i inneklimaet. Undersøkelser viser klar overhyppighet av allergi og forekomst av luftveislidelser, både i form av irritasjonstilstander i luftveiene, vanlig luftveisinfeksjoner og kroniske luftveislidelser, påpeker Bakke. Hans oppfordring er å ta fuktproblematikken på alvor. Når det oppdages fukt i bygningene må dette tas seriøst, og gjøres noe med.

Kontaktinformasjon

Adresse: Storebotn 65, 5309 Kleppestø

Tlf.: 406 21 776
Epost: post@torrbolig.no

Kontaktskjema