Avfukting

Avfukting for tørr og frisk kjeller

Kjellerrom som ligger delvis eller helt under terreng vil ofte få problemer med fukt og lukt. Grunnmurer er som regel fuktige og vil naturligvis avgi fukt som opptas av luften i kjelleren og ved ytre påvirkning. Det første mange tenker er å utbedre dreneringen rundt huset. Dette er meget kostbart og i mange tilfeller ikke riktig løsning for å unngå fuktproblemet.

Ved høy luftfuktighet vil luften kondensere der det er kaldest og typisk vil dette gjøre seg gjeldende på grunnmuren, gulvet og på lagrede gjenstander (kasser, møbler etc).

Dersom man har muggsopp i kjelleren vil dette ofte kunne kjennes igjen ved den karakteristiske «kjellerlukten».

Høy luftfuktighet (RF%) gir gode vekstvilkår for muggsopper i kjelleren, og den beste måten å unngå dette på er å sørge for at luftfuktigheten ikke øker til et slikt nivå.

Tørr Bolig AS leverer ferdig montert avfuktersystem som permanent installasjon i slike tilfeller. Systemet monteres i kjellere, garasjeanlegg, bodanlegg etc og opptar minimalt med plass da selve avfukteren monteres på vegg og rørføringer/kanaler monteres i taket/himlingen.

Systemet vil da avfukte luften som videre sendes ut av bygget via en kanal. Videre tilføres tørr luft som bidrar til et sunnere inneklima og en kjeller uten fuktproblemer.

Oppgradering av kjeller/Rom-i-rom-løsning.

Utforede kjellervegger ansees å være en risikokonstruksjon med hensyn til fukt og kondens.

Dersom man ønsker å fore ut kjellervegger anbefaler vi en ”rom-i-rom”-løsning. Dette betyr bokstavelig talt at man bygger et rom inne i kjelleren ved hjelp av lettvegger med et mellomrom på ca 5cm mot kjellermuren.

Fuktnivået i mellomrommet kontrolleres så med en avfukter. Avfukterens oppgave blir å sørge for at luften mellom betongveggen og de nye veggene holder konstant riktig fuktighet ved hjelp av en hygrostat. På denne måten hindrer man at det oppstår fukt- og soppskader i konstruksjonen.

Slik fungerer «rom-i-rom»-løsningen i praksis:

Tørr Bolig AS leverer «rom-i-rom»-løsninger tilpasset ditt behov. Ta kontakt i dag for en befaring.

Byggtørking

I et tett bygg er avfukting av luften den mest effektive måten å bli kvitt fukt på. Ved denne metoden tørker materialene hurtig og all kondensproblematikk er løst.
Tidligere var en vanlig metode å blåse mye varme inn i bygget for å tørke opp bygget. Problemet med denne metoden er at uansett hvor varmt det blir, fjerner ikke varmen fukt. På kalde yttervegger vil det fortsatt kunne kondensere, uansett hvor mye varme som blåses inn.

Ved bruk av rotoravfukter sikrer du deg en tørr bolig på en enkel, effektiv og uproblematisk måte. I nybygg monteres avfukteren når bygget er tett og holdes i gang kontinuerlig til bygget er tørt.

byggtork

Rotoravfukter fungerer på følgende måte

  • Rotoravfukteren har en slange som blåser fuktigheten ut
  • Fuktigheten kontrolleres enkelt med en egen fuktighetsmåler
  • Ingen vannbøtter må tømmes
  • Fungerer ved lave temperaturer helt ned i minus 30 grader
  • Bruker vesentlig mindre energi enn andre tørkemetoder

Tørr Bolig benytter avfuktere fra F-DRY-serien.

Kontaktinformasjon

Adresse: Storebotn 65, 5309 Kleppestø

Tlf.: 406 21 776
Epost: post@torrbolig.no

Kontaktskjema