Fuktmåling

Tørr Bolig AS benytter Protimeter MMS 2 ved fuktmålinger. Instrumentet har flere egenskaper og kan brukes til avlesning av relativ luftfuktighet, temperatur, vektprosent i treverk og duggpunkt. Instrumentet er også godt egnet til indikasjonsmålinger.
Ved måling i betong er det relativ luftfuktighet som måles. RF-metoden (RF= relativ luftfuktighet) er den mest anerkjente metoden, da den er uavhengig av hvilken betongtype man måler i.

Ved bruk av RF-metoden bores et hull i betongen hvor det monteres målehylse og måleprobe. Første avlesing skjer først etter 24 timer, da har luften i målehylsen kommet i balanse med den relative luftfuktigheten i betongen. Dette regnes som et godt mål på relative luftfuktighet i betongen, og gjelder for alle typer betong, puss, leca, teglstein etc. De beste målingene får vi ved temperatur på ca. 15 – 25 °C, men det spiller liten rolle hvilken temperatur man måler ved, bare den er stabil.

Ved fuktmålinger i tre bruker vi elektroder eller pigger som blir slått inn i treverket for å kunne måle vektprosent i trevirket.

Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent øker faren for råte og muggsoppvekst dramatisk. Hvis fuktinnholdet ligger over 20 vektprosent, er allerede muggsoppen dannet.
Fibermetningsgrad for treverk er 28 vektprosent. Det vil si at ved 28 vektprosent er det fritt vann i treverket.

Kontaktinformasjon

Adresse: Storebotn 65, 5309 Kleppestø

Tlf.: 406 21 776
Epost: post@torrbolig.no

Kontaktskjema